Social

Proiectul de lege privind evaluarea Procurorului General, votat în a doua lectură

Cu votul a 56 de deputați, a fost votat în a doua lectură proiectul cu privire la Procuratură. Potrivit ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco, respectiva modificare are drept scop „responsabilizarea activității procurorului general”, dar și care ar putea face posibilă îndepărtarea din funcție a acestuia.

Documentul prevede instituirea mecanismului de evaluare a performanțelor procurorului general.

În conformitate cu procedura de evaluare, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) examinează raportul Comisiei de evaluare a performanțelor procurorului general. În rezultatul examinării, Consiliul Superior al Procurorilor (CS) adoptă o hotărâre cu privire la acordarea unuia din următoarele calificative: ”excelent”, ”bine”, ”nesatisfăcător”.

În cazul adoptării hotărârii privind acordarea calificativului ”nesatisfăcător”, Consiliul Superior al Procurorilor propune președintelui Republicii Moldova eliberarea din funcție a procurorului general.

Evaluarea performanțelor procurorului general se va efectua de comisia specială, în baza unui Regulament. Această procedură nu va putea avea loc mai des decât o data în an.

În cea de-a doua lectură, au fost acceptate unele amendamente care vizează interimatul funcției de procuror general. Noua redacție este necesară pentru a clarifica situația privind instituirea interimatului, procurorul general interimar urmând a fi numit prin decret al președintelui la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, menționează autorii amendamentului.

Legea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

Articole similare

Back to top button